1. apr 2018

Pensionistsektionen afholder sektionsmøde

Ordinært sektionsmøde afholdes onsdag
den 23. maj 2018 kl. 12.45. Mødet
afholdes i MESSE C, Vestre Ringvej 101,
Fredericia. Der afgår busser fra Fredericia
Banegård, udgang vest (den nye udgang)
mellem kl. 10.45 og 11.15.
Dagsorden:
1. Mødets åbning
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af dirigent
5. Bestyrelsens beretning
6. Regnskab
7. Indkomne forslag
8. Valg:
a. Formand, Poul Erik Christensen,
(modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem, Bodil Christoffersen,
(modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem, Poul-Christian
Svoller-Petersen, (modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem, Alf Brokholt,
(nyvalg for 1 år)
e. Bestyrelsessuppleant, Lis Østergaard,
(modtager ikke genvalg)
f. Revisor, Günther Johansen, (modtager
genvalg)
9. Fastsættelse af honorarer
10. Bevillinger
11. Budget 2019
12. Fastsættelse af næste års mødested
13. Afslutning

Mødets gæst fra forbundet er forbundsformand
Henrik Horup, der under punkt 13
vil give en orientering om rigets tilstand.
Forslag der ønskes behandlet skal være
formanden i hænde senest 30 dage før
sektionsmødet.

Sektionen er vært ved et mindre traktement
kl. 11.45. Der serveres kaffe under
mødet.

Det lette traktement kræver
tilmelding. Se under en ander overskift på denne side.

Følgende gælder kun for medlemmer, ikke ægtefælle/samlever.
Har du ikke frirejse, så kontakt kasserer Lone Agri på e-mail:
agri1947@gmail.com. Her er fristen senest 1. maj 2018.
 

Husk at medbringe dit medlemskort
til sektionsmødet i Fredericia.

Der afgår busser til banegården kl.
15.30 hvor der kan opnås Lyn- og Intercity
forbindelser mod København og øvrige
Jylland.